улица 6-я Бебеля в Витебске

6-я Бебеля (Витебск)

2 дома

улицы на карте Витебска

6-я Бебеля